Ett Drömspel – Musikalen

Förstaårseleverna på Kulturamas musikalartistutbildning har gjort en helt egen version av August Strindbergs ”Ett Drömspel” Jag står för bearbetning och regi och det har varit ett fantastiskt spännande och stimulerande arbete att göra denna föreställning tillsammans med studenterna, Patrik Svedberg (pianist och kompositör) och Nella Lindén (koreograf och regiassistent).